Белорусская музыка

белорусская народная музыка
 1. 01 На вуліцы масьлініца, масьлініца (масленичная) 0:57
 2. 02 Агу, вісна, агу, красна, ой, шчо ж ты нам прынесла (закликание весны) 0:39
 3. 03 Благаславі, маці, вясну сустракаці! А зялёны явар кудравый (весенняя волочебная) 1:06
 4. 04 Зялёный сад, вішнёвый! Гаспадарочак ды слаўный паночак (волочебная) 0:51
 5. 05 Прывэлы куста із зэлёного бору (троицкая кустовая) 1:05
 6. 06 Ў нас сягоння, ў нас сягоння купалачка, купалачка (купальская) 1:55
 7. 07 Лето (наигрыш на пищике – жалейке из соломины) 1:04
 8. 08 По місяцу жыто жала 0:41
 9. 09 А вы жэ вы мэне жы дожыныкё 1:18
 10. 10 Ой, дайтэ мне раду 0:55
 11. 11 А заспорыў Дунай з мором 1:09
 12. 12 Вецярок вее, жыта палавеець 2:07
 13. 13 А ў нашыга пана дажыначкі рана, люлюшкі люлі, дажыначкі ран[а] (дожиночная хоров 0:27
 14. 14 А ці поўна арэхава чашка, ядром наліван[а], а ці поўна (дожиночная, величальная 1:17
 15. 15 На Дунаёчку, гэй, на Дунаёчку й, рано й, рано й, дай на сіненькём (осенняя) 1:26
 16. 16 Каляда (наигрыш на скрипке) 0:37
 17. 17 Да запеймо песьню слав(ы)наму пану (колядная хозяину) 1:08
 18. 18 О-го-го, коза жы, о-го-го, сера (колядная игровая) 1:10
 19. 19 Камарыцкая (наигрыш на парных дудках) 0:55
 20. 20 Будзім мы Цярэшку й жаніць «Цярэшка» – из колядной игры «Женитьба Терешки» 0:55
 21. 21 Лявоніха (заключительный танец колядной игры «Женитьба Терешки», скрипичный наиг 0:40
 22. 22 Колядо! Бегла колядко пэшком-пэшком, гэй, колядо! (коляда для всех) 1:28
 23. 23 Росьці, коровай, росьці, коровай, як ліпонька, росьці, коровай (свадебная карава 1:13
 24. 24 Не пужайтэса, сваты, не пужайтэса, сваты, не мнего нас йедэ (когда едут сваты) 0:40
 25. 25 А як села млода Зіночка за сталом (свадебная молодой) 1:25
 26. 26 Каб разжаліць маладую (свадебный наигрыш на скрипке) 1:05
 27. 27 А па двару к(а)ляновай ліст паслаўся (свадебная молодому) 1:06
 28. 28 Хвалівсо коровай в пэчы, хвалівсо коровай в пэчы, засмолів собі плэчы (свадебная 0:33
 29. 29 А знаць, садзіку-вінаградзіку, нет яму даглядзіку (свадебная сироте) 1:50
 30. 30 Ой, стэклоса, ой, стэклоса да дзве рэчэнькі, ой, стэклоса (посаг – объединение м 1:30
 31. 31 Спасіба, маі падружкі, за сурюжаннійка (причет-голошение молодой) 1:13
 32. 32 Вой, я плачу – вы не чуеце (свадебная молодой) 0:27
 33. 33 Вясельны марш маладым (скрипка, 2 цимбал, гармоника, бубен) 1:20
 34. 34 Сямёнаўна (танцевальный наигрыш на гармонике) 1:52
 35. 35 Ой, сваточкі-голубочкі, едтэ домой (когда кончается свадьба) 0:52
 36. 36 Шаўкова ніточ(ы)кэ к сцене б(ы)е, молода Ален(ы)ка добраноч дае (когда молодая п 1:06
 37. 37 Ў варот бярёза стыяла (когда молодая уезжает из дому) 0:58
 38. 38 Выхадзі, матуля, з новай клеці, з новай клеці (когда встречают молодую в доме же 1:40
 39. 39 Радзіны (наигрыш на скрипке, 2-х цимбалах, гармонике и бубне) 0:46
 40. 40 Кумок, а чаго й, любок(а), невясёлый сядзіш, невясёлый сядзіш_ (родинная куму) 1:11
 41. 41 Да спасібо кавалю, да спасибо кавалю, што устроіў нам гульню, што устроіў нам гу 0:59
 42. 42 Цыганы (проход ряженых сватов) 2:04
 43. 01 Даліна шырокая (й), туман разьлягаяцца 1:56
 44. 02 Посею (й) гурочкі ў вішнёвом садочку 1:52
 45. 03 Ой, з-пуд горкі (ежэ) буйной вецёр вея 2:05
 46. 04 Рэкруцкая (наигрыш на парных дудках) 0:58
 47. 05 Зязюлічка мая, шэрынькая кукушачка (голошение-причит на случай беды) 1:50
 48. 06 Саловей, саловей смуцён(ы) не(е)ве(е)сёл 2:06
 49. 07 Ох, выйду я на ту гору, дзе заводзілас любоў 0:58
 50. 08 Ой, ты жы, мамко-віш(ы)ня, да ці я ў цебе лішня 1:06
 51. 09 Ой, ты жы, туман(а) да туманачок (баллада) 2:11
 52. 10 Посею гурочкі жы над быстрою жы рэкою 1:12
 53. 11 За Сібіром да сонцы всходіт (“Кармелюга”, о вожде крестьянских восстаний У. Карм 2:47
 54. 12 Ой, с-пад горкі, с-пад гары да ўсё (й) туман (партизанская) 1:58
 55. 13 На турэцкіх полях там нішчо (ох) ні росьцёт (солдатская) 4:42
 56. 14 Ішлі чумакі (наигрыш на дудке) 1:25
 57. 15 Ой, пры даліне (рéкрутская, наигрыш на парных дудках) 1:08
 58. 16 Мікіта. Юрачка (танцевальные наигрыши на дудке) 0:56
 59. 17 Барынька (танцевальный наигрыш на пищике) 0:29
 60. 18 Гуляць быка (танцевальный наигрыш на скрипке) 1:24
 61. 19 Падушачка (танцевальный наигрыш на скрипке) 0:33
 62. 20 Казачок. Камарыцкі. Полька (танцевальные наигрыши на скрипке) 2:46
 63. 21 Полька (2 скрипки и бубен) 1:18
 64. 22 Шахцёр пашаньку пахае (вечериночная расходная, наигрыш на скрипке) 0:52
 65. 23 Полька (наигрыш на балалайке) 1:28
 66. 24 Цялушачка (быличка – рассказ со скрипичным сопровождением) 4:08
 67. 25 Косары косяць, а вецёр повевае (сенокосная песня) 1:43
 68. 26 Косары косяць, а вецёр повевае (песенный наигрыш на дудке) 0:47
 69. 27 Сам па сабе (импровизационный наигрыш на пищике) 0:40
 70. 28 Кадрыль (2 колена_ 2 скрипки, цимбалы и бубен) 1:48
 71. 29 Церніца (танцевальный наигрыш_ скрипка, кларнет, гармоника и барабан) 0:52
 72. 30 Шастак (танцевальный наигрыш_ скрипка, 2 цимбал, гармоника и бубен) 1:07
 73. 31 Полька (гармоника) 2:31

Слушать белорусскую музыку онлайн